Privacy Policy

PRIVACY POLICY SCHOUTEN KOZIJNEN BV

Schouten Kozijnen B.V., gevestigd aan de Nieuwenhuizenweg 13, 2314 XP Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.schoutenkozijnen.nl Nieuwenhuizenweg 13 2314 XP Leiden 0715414465

HJB Crama is de Functionaris Gegevensbescherming van Schouten Kozijnen B.V. Hij is te bereiken via hcrama@xs4all.nl.

Schouten Kozijnen B.V. neemt uw privacy in acht en neemt daarom alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Europese wet van 25 mei 2018, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens (ook bekend als wereldwijde gegevensbeschermingsverordening) en alleen met uw toestemming.

Wanneer u onze website bezoekt, of op een of andere manier persoonlijke gegevens over uzelf verstrekt bijvoorbeeld via mail, correspondentie of telefoon, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Schouten Kozijnen B.V. verwerkt Uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– (mobiel)telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bedrijf

– Functietitel

– Bankrekeningnummer

Schouten Kozijnen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jcrama@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Service gerelateerde informatie

– Voor ons klantenbestand

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Schouten Kozijnen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze balastingaangifte.

Schouten Kozijnen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schouten Kozijnen B.V.) tussen zit. Schouten Kozijnen b.v. gebruikt de volgende computerprogrammas of systemen: Orgadata voor het maken van offertes, orderbevestigingen en facturen, Outlook 2016 voor mailverkeer en voor bestellingen, Word 2016 voor brieven.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS

Schouten Kozijnen b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor offertes, 7 jaar voor facturen en onbeperkt voor orders. Het doel hiervan is voor het verlenen van service.

Schouten Kozijnen B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Schouten Kozijnen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablat of snartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de wabsite en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schouten Kozijnen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzgae, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jcrama@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek. Schouten Kozijnen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Schouten Kozijnen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jcrama@xs4all.nl